Euro się nam nie opłaca. Doświadczenia Słowacji dobrze to pokazują

Kategorie Bloomberg PL

Przyjęcie euro to bardziej akt polityczny niż gospodarczy – taki wniosek wyłania się z debaty o zagrożeniach i szansach związanych z przystępowania do eurozony przeprowadzonej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.