Na Węgrzech dzięki…

Kategorie Bloomberg PL

Na Węgrzech dzięki podnoszeniu płacy minimalnej inflacja produktów pożywczych zapierdala już w tempie 6%. Już nawet stopa procentowa jest przez to podnoszona (pozdrawiam ludzi w kredytami). W Cebulandii efekt ten będzie jeszcze silniejszy dzięki aktualnie lekko rozpędzonej inflacji.

(https://www.parkiet.com/Analizy/305229882-Inflacja-przypomina-o-sobie-panstwom-naszego-regionu.html)

pokaż spoiler #bekazpisu #ekonomia #gospodarka #finanse #pis