ROCZNA kwota wolna od podatku będzie niższa od MIESIĘCZNEJ płacy…

Kategorie Bloomberg PL

Jak rządzący nami politycy kombinują, aby efektywna stopa obciążeń podatkowych była wyższa? Generują wzrost wynagrodzeń (np. płacy minimalnej) i zamrażają na wiele lat kwotę wolną od podatku.