UOKiK: Podwyżki na rynku odpadów spowodowane głównie brakiem konkurencji

Kategorie Bloomberg PL

Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów sprawdził sytuację we wszystkich gminach miejskich w Polsce.